Нова спецциалност „Софтуерни технологии и дизайн” в Пловдивския университет; изпитната сесия за всички специалности стартира на 5 юли

books-studentsНай-новата си бакалавърска програма – „Софтуерни технологии и дизайн”, отваря врати за прием на студенти във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.   Специалността е в направление „Информатика и компютърни науки” и ще се изучава в редовна и задочна форма с продължителност четири години. Завършилите придобиват професионална квалификация „Информатик“. Специалността е предимно с приложна насоченост и в рамките на следването е предвиден стаж в реални работни условия.

До 2 юли Пловдивският университет записва за кандидат-студентската си кампания. До тази дата документи се подават в Ректората на висшето училище и онлайн, 30 юни е крайният срок за бюрата по градове.

Документите си могат да подават не само тези, които ще се явяват на изпитите през юли, но и всички останали, които ще кандидатстват с оценка от матури и награди от олимпиади, с придобит международен сертификат и оценка от изпит от предварителната кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“ , провела се от 3 до 7 юни. Необходимите документи са диплома за средно образование – оригинал и ксерокопие, лична карта и състезателен картон, който може да се закупи от книжарницата на университета или в бюрата по градове.

Редовната изпитна сесия е от 5 до 17 юли.

Кампанията ще бъде „открита“ на 5 юли с изпита по английски език. На 6 юли ще се проведат изпитите по география на България и биология, следвани от български език и математика, съответно на 8 и 9 юли. На 10-и е датата за история на България, а на 11-и – за испански език, информатика, френски език и психология. Изпитите по новогръцки, немски и химия са на 12-и, а тези по изобразително изкуство, музика и тестът със събеседване по физика – на 13 юли. На 15-и ще се проведе устната проверка по теология, а на 17 и 18 юли – комплексният изпит по физическо възпитание.

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър” по традиция са насрочени за месец септември – 12, 13 и 14 септември, и ще бъдат в три кръга.

Информация за сградите и залите, в които ще се проведат изпитите, ще бъде изнесена един ден предварително пред сградата на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ или в интернет, на сайта на висшето училище.

Началото на всички изпити е от 9:00 ч., единствено проверката на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 14:00 ч. до 17:00 ч. във всички дни на кампанията. Кандидат-студентите трябва да се явят в посочената зала поне 30 минути по-рано.

В бакалавърските програми местата са 3410 в редовна форма на обучение и 780 – в задочна. В директните магистърски програми ще бъдат записани 280 човека– 220 ще са редовно обучение, а 60 ще бъдат задочно. В магистратурите след бакалавърска степен акредитираните места са 230 в редовна форма и 10 в задочна. Единствено за Техническия колеж в Смолян има 100 бройки за ОКС „Професионален бакалавър”. Завършилите колежа могат да продължат образованието си в някои магистърски програми както в Пловдивския университет, така и в други висши училища.

Може да харесате още...