“Кръстопът на тишината” – поетична книга

лв.15.00

“Кръстопът на тишината” е шестата книга на Екатерина Костова. Поетичният сборник се издава с подкрепата на Програма “Помощ за книгата 2023 г.” на Министерство на културата.

Описание

Автор: Екатерина Костова

Жанр: Поезия

Поетичната книга „Кръстопът на тишината“ е опит да се погледне в тъмнината на човешкото съзнание, където властва атавистичният страх за оцеляване. Но точно там, в най-дълбоките ѝ пластове се пробуждат като от вечен сън прозрения за това кой съм аз, какво е страх, защо се страхувам. Трябва да преминем през тези въпроси, за да си зададем още по-обобщаващите – къде отивам, защо съм спрял, какво е кръстопът, а след него?

„Кръстопът на тишината“ се издава с подкрепата на Програма “Помощ за книгата” на Министерство на културата.

Редактор: Василка Беева
Дизайн корица: Александър Георгиев
Издателство: Фаст Принт Букс

2023 г.

Още за книгата:

От автора: “Написах повечето от стихотворенията в тази книга в периода на най-голямото „утихване“ в обществения живот у нас и по света – ковид кризата, предхождана и последвана от други обществени сътресения. За да не забравям колко светло може да бъде след осъзнаването. Разлистете я в уединение, за да чуете през стиховете и собствения си глас. Защото май пак забравихме да се вслушваме в него…”

От Ваня Недеа, журналист, автор и собственик на издателство „Нюзарт“: „Победата присъства като идея често, но това е победата над А-за, над злободневието, над ненужните неща, безсмислени графици, в които липсват Важното, Всичкото“.

От Кремена Методиева, оновател на Locus Publishing: „…мисля, че новите стихотворения, които Екатерина Костова е събрала в ръкописа „Кръстопът на тишината“, ще резонират дълбоко у читателите на съвременна поезия и ще им помогнат да стигнат до прозрения зад тишината на днешния шумен и егоцентристки живот“.

Повече за книгата може да прочетете: тук

Последвайте автора Екатерина Костова: тук