Автори до 45 години – в националния поетичен конкурс “Добромир Тонев”

Започна приемането на творби за Националния поетичен конкурс „Добромир Тонев“. Той е анонимен, а темата – свободна. Всеки участник може да представи от едно до три свои стихотворения – непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса, неучаствали в други конкурси.

Наградният фонд е осигурен от община Пловдив и партньори. Премиите от Общината са:
Първа награда – 600 лв. и грамота
Втора награда – 400 лв. и грамота
Трета награда – 200 лв. и грамота

Специалните награди от партньорите:
Парична награда за поет-студент – 200 лв. и грамота, осигурени от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“. Наградата ще бъде връчена от зам.- декана на факултета.
Специална награда за млад поет – 300 лв., осигурена от Радио Пловдив;
Ваучер в размер на 70 лв. за екскурзия по избор, осигурена от Туристическа агенция „Ана Травел“;
Вечеря и нощувка за двама в хотел „Одеон“ – Пловдив.

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:
• стихотворенията (неподписани), отпечатани в три екземпляра;
• по-малък, ненадписан, запечатан плик с личните данни на участника: трите имена, ЕГН, л.к. №, дата и място на издаване, постоянен адрес и адрес за кореспонденция, имейл и телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първия ред на произведението.
Представените творби, както и данните от малкия плик, задължително трябва да бъдат написани на компютър. Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Крайният срок е 17 септември 2018 г. включително, валидна е датата на пощенското клеймо върху плика с творбите.  Адресът за изпращането им: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, Община Пловдив, Дирекция „Култура и културно наследство“ за Конкурса за поезия „Добромир Тонев“.

Церемонията по награждаване на победителите в конкурса ще се състои в навечерието на годишнината от рождението на поета – 13 октомври 2017 г., събота, от 18:00 ч., в културен център „Тракарт“, Пловдив, подлез „Археологически“.

Организаторите не поемат разноските, свързани с пътуването, престоя и нощуването на участниците от други населени места, поканени за получаване на наградите.
Ръкописи не подлежат на връщане.

информация и снимка: от организаторите

Може да харесате още...