До края на април се очаква да са създадени регистри за диабет и редки болести

Регистри за диабет и редки болести се създават по проект на Националния център за обществено здраве и анализи. Това съобщиха днес от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Това е един от общо 29-те проекта за подобряване на българското здравеопазване, финансирани с 15 782 353 евро по Програма БГ 07 “Инициативи за обществено здраве”. Изпълнението им трябва да приключи до 30 април тази година. Проектите се изпълняват с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

“Възползвам се от възможността да отправя благодарност към донорите на програмата: Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Безспорно тяхната финансова подкрепа допринася за постигане на видими резултати в здравеопазването в нашата страна”, сподели заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов на форум, свързан с изпълнението на проектите. Той посочи като пример един от тях – на Министерството на здравеопазването, което е закупило 437 високотехнологични медицински апарата за неонатология и пренатална диагностика. Очаква се с тях да се подобри качеството на услугите в 34 лечебни заведения в цялата страна. Доставката на оборудването е в процес на финализиране.

Сред бенефициентите по проекти по програмата са още Националният център по заразни и паразитни болести, общини, болнични заведения като напр. УМБАЛ “Свети Георги”, гр. Пловдив, Втора САГБАЛ “Шейново”, Първа САГБАЛ “Света София”, различни сдружения като Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и др.

С реновиране на помещенията и повишаване на квалификацията на болничния и извънболничния персонал чрез проектите е подобрено и качеството на болничния престой в редица психиатрични лечебни заведения. Проведени са обучения на лични лекари, психолози и социални работници за разпознаване, лекуване и справяне с пациенти с депресивни и самоубийствени наклонности и др. Създадени са центрове за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години.

Може да харесате още...