Залесяват зона с редки птици край село Конуш

esenna_gora30 дка в землището на асеновградското село Конуш ще бъдат залесени тази събота с 4000 фиданки от 32 дървесни и храстови вида, между които летен дъб, цер, габър, дива круша, дива череша, полски бряст, полски ясен, шестил, сребролистна липа, чинар, три вида върби, бяла и черна топола… При това по метод, който се твърди, че се ползва за първи път в страната – става дума за екологично възстановяване на равнинни гори, разработен от Зелени Балкани и Института по гората. Методът е разработен на базата на анализ на еталонни съобщества от равнинни гори, като за модел са използвани последните оцелели оазиси в Горнотракийската низина, обясняват за запознатите от екоорганизацията.

За залесяване е избрана част от защитена зона „Конуш”, която е уникално местообитание на редки птици. Там се намира най-голямата в страната смесена колония на три вида чапли – 800 гнездящи двойки…
Разходите за осигуряване на посадъчен материал са осигурени от Международна неправителствена организация, почвоподготовката и пробиването на дупки се поемат от местни донори, а „Зелени Балкани” и частна фирма подпомагат транспортирането на доброволците и осигуряването на обяд.
Тежката част – прокопаването на дупките – вече е направена, в събота е най-приятният етап от залесяването.

източник: Зелени Балкани

Може да харесате още...