Честита 2019-та!

Доброто и красотата светят и през нощта.  Честита нова година и нека да свети с всичките си 365 дни! снимка: аз 🙂