Учат учители да  оказват първа долекарска помощ на деца и ученици и за превенция на бедствията и авариите

Пилотно обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“ се предвижда по актуализираната на последното заседание на МС програма „Квалификация“. Тя беше приета през този...