Антон Баев тръгва да броди със Спас Господов из българската народопсихология

Пълното нецензурирано от автор и от издател съчинение за Спас Господов излиза с щемпела на издателството за българска литература Lexicon на 23 февруари. Както заявява в апостроф в началото самият Спас Господов, романът – трагикомедия...