Основният държавен закон на Източна Румелия – експонат на месеца в Историческия музей в Пловдив

Органическият устав – основен държавен закон на Източна Румелия, изработен от Европейската комисия за Източна Румелия – регламентира сложно държавно управление: юридическата зависимост на Източна Румелия от Османската империя,  административното, съдебното и финансово управление на областта, както...