НЗОК ще плаща най-съвременното лечение на Хепатит С

НЗОК ще плаща лечение на болни с хроничен вирусен „С“ хепатит в различен стадий на заболяването с нова генерация лекарствени продукти. С актуализация на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък са включени лекарствени продукти с...