Tagged: МОН

Електронно обучение без присъствени часове – сред новостите в БГ неделните училища в чужбина

Електронно обучение без присъствени часове – това е една от новостите, които ще се  прилагат в българските неделни училища в чужбина, приети от правителството на заседанието му в навечерието на 24 май.  Целта е да се...

Учат учители да  оказват първа долекарска помощ на деца и ученици и за превенция на бедствията и авариите

Учат учители да  оказват първа долекарска помощ на деца и ученици и за превенция на бедствията и авариите

Пилотно обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици“ се предвижда по актуализираната на последното заседание на МС програма „Квалификация“. Тя беше приета през този...

Училищата ще могат сами да сключват договори за летните ремонти

Училищата ще могат сами да сключват договори за летните ремонти

Училищата ще могат сами да сключват договори по ЗОП за летните ремонти по първите два модула от Националната програма „Модернизация на материалната база в училище” – „Подобряване на училищната среда” и „Достъпна архитектурна среда”....

Още ден за участие в онлайн допитването за българското образование; F2F TV призовава: участвайте!

Още ден за участие в онлайн допитването за българското образование; F2F TV призовава: участвайте!

Имате още два дни -днес и утре, 20 юни, за да вземете участие в онлайн общественото допитване за българското образование. То се организира на сайта на МОН и е под формата на анкета с...