Tagged: ВСУ

Студенти от Варнa обучават възрастни на дигитални умения и киберсигурност

В пилотната група за обучение по дигитални умения и киберсигурност се включиха 12 пенсионери от клуба в Кайсиева градина. Техни водачи в дигиталния свят са двама студенти от професионално направление „Информатика и компютърни науки“...

Варненският свободен университет  с подновени знаци за качество от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура

Варненският свободен университет с подновени знаци за качество от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” получи за втори път знаците ECTS Label – за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити и DS Label – за признаване на образованието, чрез...

Преподаватели от САЩ провеждат интерактивен семинар във Варненския свободен университет

Преподаватели от САЩ провеждат интерактивен семинар във Варненския свободен университет

Семинарът по актуални проблеми на микро- и макроикономиката има за цел да обогати познанията на студенти от бакалавърските програми на Варненския свободен университет и да ги запознае с опита на големи имена в икономическата наука като проф....

20 първокурсници учат без такса във Варненския свободен университет

20 младежи от цялата страна, завършили средното си образование през настоящата година с отличен успех, получиха за поредна година от Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър“ стипендия, която ще покрие напълно таксата им за обучение...