Весели празници face to face с надеждата, че можем да излекуваме света от лудостта :)

Вярно е, че светът полудя през тази година. Но още по-вярно е, че светът е това, което са хората. И от нас зависи дали ще продължим до пълната и окончателна лудост, която ще ни...