Специалисти и осиновители: Осиновяването да не е етикет за детето

Да се избягва поставянето на етикет върху едно дете или поведението му, когато е осиновено. Това е само една от тезите, около които се обединиха участниците в дискусионната среща „И какво като съм осиновен?!” в Пловдив, организирана от Комплекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС).  35 човека – педагози, социални работници и осиновители търсеха заедно отговор как да разбират и интегрират по-добре осиновеното дете.

Според тях училищата не трябва да са място-табу за разговори по темата, а тя да се поставя в специално организирани събития и интерактивни дискусии в часовете на класа с представители на екипа на Центъра за обществена подкрепа. Целта е да се постигне общо разбиране за потребностите на осиновените деца, чиито страхове, по думите на псиохолога и психотерапевт Дора Прангаджийска (автор на книга, представяща личния й опит) са свързани с отхвърлянето, изоставянето, травмите, които води след себе си раздялата с биологичния родител.

В отговор на всички въпроси, екипът на КСУДС се ангажира да изготви програми за работа с децата, които да подкрепят всички страни в процеса на осиновяване, разказа за F2F TV директорът на КСУДС Пловдив Неда Петрова:

„Ние се опитваме да погледнем през очите на осиновеното дете, на порасналия осиновен човек и да се опитаме да разберем тези негови потребности, да намерим начин да подкрепим всички страни в този процес – детето, осиновителите, рождения родител, училището, обществото като цяло – за да се сведат до минимум болезнените преживявания и страхове, които съпътстват този процес. 

Затова е много важно да се говори, да отдръпваме завесата пред осиновяването и да търсим заедно отговори на всички въпроси, които съпътстват този процес свързан с толкова много надежда, любов, положителни емоции и радост – да дадеш дом, семейство и бъдеще на едно дете, да осмислиш живота си като станеш осиновител е нещо много истинско и човешко. Но и свързано с много неща, които е необходимо да знаем, да разбираме и да приемем за важни, едно от тях – да знае истината за своя произход.“

Темата за отпадане на тайната за осиновяване не беше във фокуса на внимание в тази среща. Според специалистите,  тя ще продължи да е актуална, особено в контекста на обсъждане на нова Стратегия за детето 2019 – 2030 година.

Екипът на КСУДС Пловдив трупа опит повече от 10 години в процеса на осиновяване. Миналата година специалистите му обучават 42 семейства на кандидат-осиновители и подкрепят 11 семейства в период на следосиновително наблюдение. От началото на 2018-та обучават в 9 групи 50 семейства, които желаят да осиновят дете. Осиновени за първите 9 месеца на годината са 28 деца. 10 от тях – в чужбина.

По статистика, водена от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, в регистъра за осиновяване при условията на пълно осиновяване, са вписани 109 деца.

Може да харесате още...