Рецептата за удовлетворени ученици не включва само високите оценки

Само 4% от училищата у нас постигат едновременно високи оценки и високо благополучие на учениците, показва национално представително проучване в навечерието на новата учебна година. То обхваща 100 училища и над 3200 седмокласници в цялата страна, изследвайки нивата на психично и социално благополучие на учениците, тяхната удовлетвореност от училище и степента, в която се чувстват добре там.

Според изследването,  38.4% от седмокласниците са с от много ниско до умерено ниво на благополучие, а младежите в т.нар. „елитни училища“ се оказват с най-ниско благополучие. Това се обяснява от изследователите с твърде голямото напрежение и конкурентност между учениците там за постигане на високи оценки, фаворитизиращи учители, липса на усещане за общност.  Под личностно благополучие се разбират емоциите, психичното и социалното благополучие, уточняват от Центъра за приобщаващо образование, които провеждат проучването заедно с изследователската компания G Consulting и експерти от БАН.  
Изследователският екип съпоставя получените резултати с постигнатия успех на Националното външно оценяване (НВО) и създава Индекс на успешното училище. Чрез него е възможно да се идентифицират компонентите, които правят едно училище наистина добро – или училище, което се грижи едновременно за академичния успех и за благополучието на децата.

„Твърде често, когато кажем „добро училище“, имаме предвид единствено това, че учениците там имат висок успех. Училището обаче има и други задачи – то трябва да подготви децата за пълноценен живот като възрастни,“ обясни Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование, и допълни: „Един от най-сигурните начини да разберем това е като изследваме благополучието на учениците – истински успешните училища преследват високи оценки, но мислят и за това как се чувстват учениците там“.

Разработеният от Центъра Индекс включва три компонента с различна тежест – 50% от оценката на училищата се формира от резултатите на учениците на НВО, 30% – от личностното благополучие на децата и 20% – от тяхната удовлетвореност от самото училище (от учителите, съучениците и средата).

При максимален брой от 100 точки в Индекса, едва 10% от изследваните училища успяват да достигнат 60 точки. Това са училища, в които има добронамерени и подкрепящи учители, много извънкласни занимания, ниски нива на агресивни прояви и има създадена училищна общност.

„Изследването недвусмислено показва, че на индивидуално ниво има висока взаимовръзка между равнището на лично благополучие и академичния успех“, каза Живко Георгиев, ръководител на изследването и допълни: „За съжаление в голяма част от училищата тази връзка е прекъсната – или се жертва благополучието за сметка на високи образователни постижения, или се полагат много усилия децата да се чувстват добре, но това е за сметка на образователната функция“.

Според експертите от Центъра има начин да се повиши благосъстоянието на децата без да се правят компромиси с оценките. Част от техните препоръки включват партньорства със семействата и общността, създаване на усещане за училищна общност, в която са приобщени всички деца, интензивна работа за развитие на социални и емоционални умения на децата и усилия за намаляване на агресията.

Представянето е част от програма „Едно училище за всички“, чиято цел е да допринесе за качествено образование за всички деца. Това пък се очаква да позволи на всяко дете да развие своя потенциал в най-пълна степен.

You may also like...