Служба „Заверки и легализации” на Външно министерство с удължено приемно време 

Службата за „Заверки и легализации“ на МВнР е с променено приемно време. Служителите вече са на разположение на гражданите всеки работен ден от 9 до 17.30 ч., а не както досега от 10 до 15.00 ч. Документите за бърза услуга се приемат от 09:00 ч до 12:00 ч, като получаването на обработените документи е на следващия работен ден от 9:00 ч до 17:30 ч. От 09:00 ч до 12:00 ч се приемат документите за експресна услуга, а получаването на готовите документи е същия работен ден, от 14:00 ч до 15:00 ч. Документите за обикновена услуга се приемат през целия работен ден, от 9 до 17.30 часа, съобщават от пресцентъра на българското МВнР .

Промяната цели да улесни и ускори процедурите на административно обслужване на гражданите. 

В документа, публикуван на електронната страница на МВнР , подробно са обяснени заложените стандарти за администрацията, според които всеки служител се задължава да носи отличителен знак със своя снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи. Служителите имат задължението още да се отнасят любезно, внимателно и с уважение към гражданите, да бъдат отзивчиви и да зачитат техните права и лично достойнство. Те трябва да предприемат всички необходими действия за качествено предоставяне на услугите, в рамките на съответните срокове.

Хартата дава информация на потребителите и за видовете административни услуги, приемното време и адрес както на звената за административно обслужване в Централно управление на МВнР, така и на консулските служби на Република България зад граница.

Oт документа гражданите могат да се запознаят и с правата си на потребители, с реда за подаване на сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

Обратната връзка се осъществява и чрез събиране и анализ на анкетна карта, която също е публикувана на електронната страница на МВнР . Анкетата е анонимна, а събраната чрез нея информация ще бъде използвана за подобряване качеството на административното обслужване, предоставяно от Министерството на външните работи.

Това е поредната мярка, предприета от ръководството на институцията за намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с граждани.

инфо: МВнР

You may also like...