1,93 млн. лв. спешно подобряват водоснабдяването в Хасково

1,93 млн. лв. спешно ще подобряват водоснабдяването в Хасково, на първото си заседание Правителството осигури средствата чрез трансфер от бюджета на МРРБ по бюджета на общината. Това ще стане на базата на сключено споразумение между министерството и общината за целево финансиране на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр. Хасково“ от водно тяло BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген – Кватернер – Хасково“ с подобектите към него, обясняват от пресцентъра на Кабинета. Спешната намеса се налага заради установеното несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и радиологичен показател обща „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от града.

ВиК Хасково предприе мерки за реорганизация на схемата на водоснабдяване и изключване на водоизточниците с най-високо отклонение от посочените показатели. Въпреки това, подаваната вода от „Северна вододайна зона“, която е с доказано добри физикохимични и радиологични показатели, не може да компенсира водните количества от изключените от експлоатация кладенци и се очаква преминаване към режимно водоснабдяване, обясняват от МС.

Решението за преодоляване на ситуацията, което се посочва: необходимо е да се дублират някои от компрометираните кладенци и да се възстановят или подменят части от съществуващите водопроводи. Посочените аварийни мерки трябва да бъдат изпълнени в най-кратки срокове, за да се намали рискът за здравето на живеещите в Хасково и да се ограничи режимното водоподаване през следващите месеци.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за годината.

източник: пресцентър МС

Може да харесате още...