ВиК Хасково спря кладенци за питейна вода, показали несъответствие по показател „уран“ и „алфа активност“

По разпореждане на здравните власти ВиК Хасково спря всички тръбни кладенци, показали несъответствие по показател „уран“ и „алфа активност“.  Заповедите на директора на РЗИ-Хасково за спиране на кладенците са от 7-ми и от 11-ти април, уточняват от пресцентъра на Министерството на здравеопазването, което организира пресконференция по темата утре, 12 април. От ВиК Хасково е изискано да осигури техническа възможност за довеждане на вода от съседни зони на водоснабдяване с качества, отговарящи на нормативните изисквания. Днес управителят на водното дружество е информирал директора на Регионалната здравна инспекция, че предписанията са изпълнени и рискове за здравето на хората не съществуват.

Несъответствие в качеството на водата по химичен показател „уран“ и „алфа активност“ в някои тръбни кладенци, използвани за питейно-битово водоснабдяване на част от Хасково, е установено на 4-ти април, по данни на министерството  Несъответствието е спрямо въведените през 2015 година по-строги стойности на химични и радиологични показатели в питейните води, допълват от ведомството. За данните Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към МОСВ е информирала РЗИ – Хасково.

От своя страна страна РЗИ незабавно е наредила да се извърши извънредно взимане на проби от всички тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване на тези части от града. Пробите са изследвани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Според предварителните резултати, в четири от деветте водовземни съоръжения продължава да се отчита, макар и в по-малка степен, несъответствие по химичен показател уран.

От РЗИ – Хасково са взети нови проби за анализ, които да установят ефективността на предприетите мерки. Целта е да се предотвратят евентуални здравни рискове за хората при продължителна употреба на вода с отклонения по химични показатели.

Министерството на здравеопазването съобщават, че провеждат срещи с всички отговорни ведомства за координиране на съвместните действия за решаване на проблема и проучване на причините, довели до установените отклонения. МЗ е в контакт и с представителя на Световната здравна организация в България д-р Скендер Сила за експертна оценка по провежданите мерки.

информация: пресцентър МЗ

You may also like...