До 15 март може да се кандидатства с есе по две специалности в Пловдивския университет

„Аз и моят съсед – какво ни разделя и какво ни събира?“ е темата на есето на националния конкурс за ученици от 12 клас, организиран в началото на годината от Катедра „Етнология“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив. Получилите отличен могат да се запишат без полагане на кандидатстудентски изпит в специалностите „Етнология“ или „Социална антропология“. Крайният срок приключва предстоящата седмица – есетата могат да се изпращат не по-късно от 15 март на електроннния адрес: pu-konkurs@uni-plovdiv.net. Подробностите:

Есето трябва да е с обем до 4 стандартни страници. Желаещите да участват в конкурса могат получат повече информация сайта на Философско-историческия факултет.

Оценяването на писмените работи ще се проведе до 3 април 2017 г. от преподавателска комисия от катедра „Етнология“ в състав: председател – доц. д-р Добринка Парушева, и членове: гл. ас. д-р Борислава Петкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов. Авторите на одобрените есета ще бъдат уведомени лично и поканени да представят своите разработки пред комисията.

Студентите от 1-ви курс на специалност „Етнология“ са приготвили допълнителни награди за най-добре представилите се кандидати.

Може да харесате още...