КС единодушно: санкцията за негласуване противоречи на Конституцията

Ако не гласуваме в два поредни избора от един и същи вид без да имаме уважителни приччини, няма да бъдем заличавани от избирателния списък за следващите избори. Причината е, че санкцията за неупражняване на избирателното право днес беше обявено, че противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 42 и чл. 57/ Решението е взето с пълно единодушие днес от 11-те конституционни съдии. Делото беше образувано миналата година по искане на омбудсмана на България Мая Манолова за обявяване на противоконституционност на чл. 242а от Изборния Кодекс относно последиците при неупражняване на избирателното право. 

С днешното решение КС обяви разпоредбата на чл. 242а от Избирателния кодекс за противоконституционна. Пълният текст на решението ще бъде ще бъде публикуван на 28 февруари, съобщават от КС.

 

You may also like...