Върховната прокуратура с предложения към 112 общини за промяна на наредбите за прием в детски градини

Върховна административна прокуратура (ВАП) излиза с предложения към 112 общини за промяна на наредбите за прием в общински детски градини. Причината са констатирани нарушения на Конституцията и на някои закони (за предучилищното и училищно образование/ЗПУО/ и за местните данъци и такси /ЗМДТ/) в тези наредби. Сред най-често срещаните нарушения, според ВАП, са поставянето на изисквания към заявлението за кандидатстване в детски градини и общински училища да се прилага декларация от родителя, че детето няма да кандидатства в друга детска градина или училище. И още:

Въведени са изисквания за записване на деца в общински детски градини и предучилищни заведения в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите или настойниците им – такова например е изискването за представяне служебна бележка от общината, че родителите нямат финансови задължения към нея.

Нарушение, според ВАП, е и предоставянето на предимство на деца, чиито родители упражняват дадено занятие или служба, което ограничава или дискриминира останалите деца в класирането им за прием в детска градина в противоречие на принципа за равнопоставеност и недискриминация. „Недопустимо е с наредба на общинския съвет децата да бъдат третирани по различен начин и някои деца да се оказват в по-неблагоприятно положение спрямо други. Недопустимо е и децата да се ограничават като се поставят в зависимост от изпълнение на финансови задължения на родителите и настойниците“, казват от ВАП.

Правомощията на ВАП като реакция след констатациите е да изпрати предложения към общинските съвети за промяна на наредбите и да подаде протести до съответните административни съдилища. ВАП е разпоредила и извършването на проверка на територията на цялата страна дали има община, която не е приела наредба за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини.

Ще се променят ли наредбите, след като предписанията не изглежда да имат императивен характер? Предстои да видим. Защото засягат стотици хиляди семейства.

снимка: архив

Може да харесате още...