Студенти от Варна с архитектурна лаборатория за градски проекти

Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ създаде Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Идеята е студентите и ученици от Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Васил Левски“, както и представители на районните администрации да разработят проекти за естетизация на градската среда, чиято реализация да започне в следващите три години. Предварителните огледи ще започнат на 10 февруари. В 09:00 часа в сградата на община Варна те ще се срещнат с главния архитект на града Виктор Бузев. Първият етап на огледите включва районите „Приморски“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“.  На специално създадена Facebookстраница гражданите също ще могат да подават сигнали и да дават своите предложения за реновиране и създаване на нови интелигентни градски пространства.

В рамките на студентската лаборатория в края на месец май ще се проведе и международен архитектурен конкурс, свързан с реновирането на градската среда във Варна. В него ще вземат участие студенти от Русия, Румъния, Италия, Турция и България.

Инициативата на Варненския свободен университет ще постави началото на пилотен проект за реновиране на сгради – недвижимо културно наследство в централната градска част. Заданието за конкурса ще бъде обявено в рамките на форум, посветен на недвижимото културно наследство и Националната стратегия за енергийна ефективност, който ще се проведе на 24 февруари от 13:30 ч. в Юнашкия салон във Варна.

Може да харесате още...