Структурни промени в служебния кабинет

Структурни промени в служебния кабинет направи с промени в Устройствения си правилник Министерският съвет. Те се отнасят основно до вицепремиерските постове, уточняват от правителствената пресслужба. Така министърът на здравеопазването ще е и вицепремиер по социалните политики, а министърът на отбраната – вицепремиер по вътрешен ред и сигурност. Нова е позицията на заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018. Този вицепремиер, както и заместник-министър-председателят по европейските фондове, ще са без портфейл и ще бъдат подпомагани при изпълнение на функциите си от дирекции в специализираната администрация на Министерския съвет. И още:
Щатовете, с които ще разполагат в политическите си кабинети министър-председателят и заместник министър-председателите: в кабинета на премиера техният брой става 16. Съветниците, експертите и техническите сътрудници, които ще подпомагат вицепремиерите по социални политики и по вътрешен ред и сигурност, ще са по трима, а двамата заместник министър-председатели, които не ръководят министерства, ще разполагат с 10-членни кабинети.

Вицепремиерът Деница Златева ще е национален координатор за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., както и координатор по отношение на инфраструктурата и приоритетите на председателството. Тя ще осигурява провеждането на единната национална политика по въпросите на ЕС, ще ръководи Съвета по европейски въпроси и ще представлява България в Съвет „Общи въпроси”.

Заместник министър-председателят Малина Крумова ще отговаря за кохезионната политика и ще участва в заседанията на Съвет „Общи въпроси/Кохезионна политика”. Тези промени са направени в ПМС 85/2007 за координация по въпросите на ЕС и в ПМС 114/2016 за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Вицепремиерът Илко Семерджиев и министър Гълъб Донев ще са новите представители на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). За председател на НСТС е определен вицепремиерът по социални политики и министър на здравеопазването Илко Семерджиев.

Вицепремиерът по вътрешен ред и сигурност ще координира подготовката на парламентарните избори

You may also like...