Том първи на „История на българите от Македония“ с ново издание

Вече е факт второто, преработено издание на том първи от фундаменталния труд на акад. Григор Велев „История на българите от Македония“. Той излиза с логото на „Изток-Запад“ и предлага аналитичен прочит на историческите процеси в Македония през периода на Древността и Средновековието. Акад. Велев защитава тезата за Македония като българска земя, населена с българи християни.

Във фокуса на вниманието е произходът на българите, хронологията на тяхното разселване, утвърждаването на българската държава, а също така възникването на понятието „Македония“ като административна област на Византия и етническият състав на нейното население.

Проследено е присъединяването на областта към българската държава. Обърнато е специално внимание върху развитието на църковното дело и културата.  Характерна за текстовете на автора е безкомпромисната вярност към историческата истина, постигната благодарение на работата с хиляди документи и исторически извори.

Академик Велев синтезира огромен обем от информация в сполучливо структуриран разказ. През разглеждания период аналитичният подход към историческите процеси е съчетан с проникновен поглед към миналото не само на българите в историко-географската област Македония, но и на цялата българска държава в нейното развитие.

Изследвайки детайлно най-значимите събития, свързани с историята на българите от Македония, трудът представя на читателите цялостна картина за миналото на Балканите. Книгата е с богат снимков и документален материал, включен в книгата. Рецензент й е акад. проф. д-р Пламен Павлов, а редактори – акад. Румен Леонидов и Вера Гьорева. Оформлението на корицата е дело на Андрей Козарев.

Може да харесате още...