Нови правила за спортни клубове и федерации, според проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта

Спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.  Това е записано в проект на нов Закон за физическото възпитание и спорта, приет днес от МС. За да се ограничи съществуването на клубове-фантоми, се въвежда изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация, както и задължението да имат наети треньорски кадри, за да бъдат вписани в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката.

Новата уредба на спортните федерации предвижда издаването на безсрочна спортна лицензия от министъра на младежта и спорта и засилен последващ контрол върху федерациите, притежаващи лицензии. Има нови изисквания по отношение на лицензирането на федерациите – трябва да имат най-малко 15 клуба за членове, регистрирани в 3 административни области, а в действащия закон изискването е за 7 клуба. Федерациите могат да получат финансиране с публични средства, ако имат не по-малко от 20 спортни клуба за членове или когато картотекиран от тях спортист е спечелил на олимпийски игри медал за България по съответния спорт.

Законопроектът цели да създаде условия за ефективно използване и качественото обновяване на съществуващите спортни бази и за изграждането на нови при гарантиране на публичния или обществен интерес, твърдят от Кабинета. Според който е отчетен фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна.

В законопроекта е предвидено да има възможност за отдаване под наем и учредяване на право на ползване на спортни обекти и съоръжения държавна и общинска собственост за срок до 30 години в полза на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

Проектът тепърва ще влезе в Парламента.

You may also like...