Преподавателки по математика от Пловдив с отворено писмо до Кунева: Учениците не са глупави, задачите са неясни

Рекорден брой слаби оценки от националното външно оценяване по математика след седми клас бяха отчетени тази година – от общо 53 212 явили се, 17 983 имат двойки на първия, по-лесен модул. Резултатите станаха причина за бурни коментари, в които голяма част почиваха на дилемата учениците или учителите им са виновни. F2F TV неведнъж застава на позицията, че системната грешка е в нивото, което подготвя учебните и тестовите програми. Тази година публикувахме и мнение по подобна тема на ученик от ОМГ. Сега даваме трибуна на две пловдивчанки със сериозен професионален опит като преподаватели по математика, според които причината за слабите резултати не е в подготовката на седмокласниците, а в „некомпетентния подбор на задачите, неправилното им формулиране, несъобразяване с времетраенето и други недопустими от методическа гледна точка грешки”. Докторите по математика Нина Иванова и Веселина Вълканова изпратиха отворено писмо до образователния министър Меглена Кунева. В него посочват не само грешките в методиката, а предлагат и решения. Нина Иванова има 18 години педагогически стаж като учител по математика в системата на училищното образование и е доктор по математика. Според нея самото време за провеждане на изпита е избрано неправилно, тъй като матурите се правят три седмици преди края на срока и така учителите разполагат с от 12 до 20 часа по-малко за преподаване.

„На практика след 1 май в клас влизат по 2- 3 деца, а всички останали са в „болнични”, за да могат да учат и да преговарят”-  казва и д-р Вълканова. Тя има 30 години педагогически стаж като учител по математика и през 2014 година придобива образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма на БАН.

Според преподавателките, друга грешка е, че децата не знаят коя задача колко точки им носи. Обемът на текста – 20 задачи, някои от които с подусловия, също е много голям и допълнително стресира учениците. Според експертите, условията на някои от задачите не са трудни, но са написани по неразбираем за децата начин.

Така, смятат учителките, тестът „не показва реалните резултати от обучението на децата, които се готвят усърдно години наред. Огромното разминаване между вложените усилия и получения резултат се отразява изключително негативно върху самочувствието на децата и те се комплексират. Разминаването между оценките от НВО и оценките в дневника пък много често са причина директорите да обвиняват учителите в пристрастност и субективизъм“, както твърди д-р Иванова.

Двете дами посочват и друго – съществената разлика в оценките от изпитите по български и литература. Според тях, това е без логика.

В писмото те настояват за адекватни действия от страна на образователното министерство и съставяне на тестовете от компетентни експерти.

You may also like...