„Човешката несигурност“ в новата книга на социолога проф. Георги Фотев

Несигурността, в която живеем – това е темата на анализа, който събира статиите на видния социолог проф. Георги Фотев в новата му книга „Човешката несигурност“ (ИК Изток-Запад). В нея се разглеждат нейните основни разновидности – екзистенциалната, социалната, политическата, икономическата, глобалната и други. Феноменът се разглежда в светлината на новата наука за хаоса и комплексността, в контекстта на рисковото общество/свят, от гледна точка на катастрофичното съзнание и в условията на типовете кризи. Специално внимание е отделено на доверието като фундаментално социално отношение и условие срещу декадентските нагласи и нихилизма. Оформлението на корицата е дело на Румен Хараламбиев.

Книгата е поредното знаково изследване на проф. Фотев, излязло с марката на изд. „Изток-Запад“. Проф. Фотев е автор на ,,Диалогична социология“ (2004), ,,Дисциплинарна структура на социологията“ (2006), ,,Дългата нощ на комунизма в България“ (2008), ,,Ценности срещу безпорядък“ (2009), „Българската меланхолия“ (2010), „Смисъл и разбиране“ (2014).

 

Може да харесате още...