„Българите“ – откъде сме тръгнали и накъде вървим – през погледа на проф. Петър Емил-Митев

Откъде тръгваме? Какъв път сме изминали? Докъде сме стигнали? Накъде отиваме? Това са само част от въпросите, на които виждаме отговора в книгата „Българите.Социологически погледи“ (ИК „Изток-Запад“) на проф. Петър Емил-Митов, доктор на философските науки, дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, понастоящем ръководител на Института по социология „Иван Хаджийски“. Книгата анализира последните 5 десетилетия и на практика е актуален прочит на същите въпроси, вълнували и основателя на българската социология Иван Хаджийски. Проблемите пред българската социология по време на прехода, българската бедност, българската религиозност, българската толерантност, българската диаспора и балканските реалности, българският оптимизъм пред европейските и глобалните предизвикателства са в основата на изследването още.

И друг основен мотив: как чрез промените, свързани с младежта ни, трябва да разберем обществото, в което живеем… По-голяма част от тези великолепни текстове за първи път получават достъп до широката аудитория.  Това четиво ни помага, както пише проф. Митев „ Да се погледнем в социологическото огледало и да се видим sine ira et studio“(без гняв и пристрастие).

Изследванията са резултат на широко и интензивно международно сътрудничество, работа с научни организации и социологически агенции в България, разказват от издателството. След „Българите“ се предвижда да излязат още: „Преходът: политологически ракурси“, „Революция и реформа: идеологически аспекти“, „Човекът във времето: персонални фрагменти“…

Корицата е дело на Пламен Вълчев.

Проф. Петър-Емил Митев,  Взема участие в емпиричните социологически проучвания в България от тяхното възстановяване през 60-те години на ХХ век до наши дни. Един от учредителите на първата университетска специалност „Социология“. Председател на Българската социологическа асоциация (1991/95; 1997/99). Работи в областта на социологията на младежта, етносоциологията, социология на религията, социология на бедността, обща теория и история на социологията.

You may also like...