България със 150 000 евро за прехраната на бежанците в съседните на Сирия държави и за достъп до образование на сирийските деца

България ще направи доброволни вноски към Световната продоволствена програма (СПП) и Фонда на ООН
за децата (УНИЦЕФ) за осигуряване на прехраната на бежанците в съседните на Сирия държави и
достъпа до образование на сирийските деца. Това стана ясно след заседанието на МС днес. Вноските ще бъдат обявени от министър-председателя в качеството му на ръководител на българската делегация на Международната конференция на високо равнище, която ще се проведе на 4 февруари в Лондон.
България поема ангажимент да предостави общо 150 000 евро, от които 100 000 евро чрез СПП и 50 000
евро чрез УНИЦЕФ за справедливия достъп до качествено образование на вътрешно разселените и/или
деца извън училище, съобщават от пресцентъра на Кабинета. До момента страната ни е участвала с финансов принос във всички донорски конференции за Сирия, които се провеждат ежегодно, припомнят оттам.

Конференцията в Лондон си поставя като основни цели значителното увеличаване на финансирането,
необходимо за справяне с тежката хуманитарна ситуация в Сирия и съседните страни, създаване на
възможностите за трудова заетост и образование на бежанците, както и защита на цивилното население
и осигуряване на достъп на хуманитарните организации до нуждаещите се от помощ.

Може да харесате още...