Приета е Националната програма за закрила на детето за 2015 г.

poslanie-deca11Правителството одобри Националната програма за закрила на детето за 2015 г. Мерките в нея насърчават спазването на правата и интересите на децата. Програмата за тази година е в съответствие със законодателството в областта на закрилата на детето 2008- 2018 г. Ще се подкрепят политиките за осигуряването на комплексна помощ за децата и семействата, намаляване на детската бедност, насърчаване на социалното включване, подобряване на достъпа до здравеопазване, превенция на насилието и др. Особено внимание е отделено на безопасността на децата, като са предвидени конкретни мерки в тази област.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика.

You may also like...