Вместо дом за изоставени бебета, Пловдив ще има комплекс за подкрепа на родители, които са на ръба да се откажат от децата си

bebe_kuvyozДомът за изоставени бебета в Пловдив, който се закри с решение на МС, се превръща в Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства от 0 до 3 години. Така родителите на хлапетата, които са на ръба да бъдат изоставени, ще има къде и от кого да получат подкрепа, да се научат как да се грижат за децата си и в крайна сметка да пожелаят да ги отглеждат в собственото им семейство. Под тепетата идеята ще реализират заедно Община Пловдив и фондация “За Нашите Деца”. Комплексът разполага с 6 центъра за работа с деца и семейства – Семейно-консултативен център, Център по приемна грижа, Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания, Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания, Център за майчино и детско здраве и Център за психично здраве. Предвижда се в Комплекса, който се намира на ул.“Г.С.Раковски“ № 13, да работят общо 60 души персонал.

Той се изгражда от Община Пловдив с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

Директор на Комплекса е д-р Иглика Казанджиева. На откриването му успех на начинанието пожелаха директорът на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив Веселина Ботева, Мариана Петрова, мениджър отдел „Качество и развитие на социални услуги“ във фондация “За Нашите Деца” и Елка Налбантова, директор на фондацията.

Може да харесате още...