Насърчават създаването на кътове за четене на обществени места

trakia4Създаване на кътoве за четене на обществени места като метрото, жп гарите и кината, провеждане на училищни инициативи за подаряване и размяна на детски и юношески книги – това са част от мерките в плана на държавата за тази и следващата година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Целта й е до 2020 година да се постигне 90% дял на обхванатите в детска градина деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас, до 30% намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния праг PISA и много повече възрастни, завършили курсове за ограмотяване.Ще се разработва и образователен стандарт за усвояване на книжовен български език.

В документа са включени и национални инициативи за четене на книги като „Бъди грамотен“, „Малкото голямо четене“ и други.

Заложени са още дейности, свързани с организиране и провеждане на Национална седмица на книгата, Национален маратон на четенето и онлайн кампания за номиниране на детска книга. Сред мерките е и организиране на срещи с автори за представяне на книги и провеждане на дарителска кампания за обогатяване на библиотеките в училищата и в читалищата.

Предвижда се организиране на национално външно оценяване на четивната грамотност на децата в V клас, както и за функционалната грамотност на деветокласниците. Според плана България ще участва в международни изследвания на грамотността (PIRLS, PISA), както и провеждане на национални изследвания.

 

You may also like...