Балканско лятно етнографско училище среща студенти от 4 континента в Родопите

koloezdene-planinaБалканско лятно етнографско училище среща студенти от 4 континента в селата Загражден и Давидково в Родопите от 26 юли до 8 август. Идеята е на Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, който организира инициативата съвместно със световната образователна мрежа CEDAR. Това е третото издание на Балканското училище. Темата му тази година е: „Религиозната конверсия и границите на общността“, а участниците са от България, Великобритания, Германия, Гърция, Зимбабве, Италия, Иран, Македония, Мианмар, Молдова, САЩ, Турция, Уганда, Франция.

Директорът на Балканското лятно училище доц. днк Мария Шнитер уточни, че изборът на Пловдив и Родопите като място, където да се състои третото издание на форума, не е случаен. Той е продиктуван от културната и религиозната специфика на региона, каза тя. Съчетанието на различни етноси, религии и култури от векове е довело до спонтанно изработване на методи за предотвратяване и преодоляване на потенциалните конфликти. Този локален модел на съ-съществуване между „различните“ ще бъде обект на задълбочено проучване и анализ от участниците в лятната школа, добави доц. Шнитер.

Балканско лятно училище по религии и обществен живот се занимава с изучаване на разнообразието от религии, етноси и култури на Балканите с акцент върху осъзнаването, осмислянето и анализа на различията между тях. Конкретната тема на тазгодишното издание на школата е „Религиозната конверсия и границите на общността“. Проблемът за доброволното или насилствено преминаване към друга религиозна принадлежност е традиционно актуален на Балканите. Той придобива особена острота в наши дни, когато срещата на различни култури и религии в глобализиращия се свят не винаги е безконфликтна, уточняват от Философско-историческия факултет.

Организаторите на лятната школа имат намерение да поставят в центъра на вниманието рядко тематизирани феномени от балканската история, които обаче играят важна роля в оформянето на „балканския манталитет“. Затова в центъра на програмата ще бъде религиозната конверсия в миналото и днес, като една от най-болезнените теми, върху които се градят много от митовете, превърнали се във фактор при конструирането на различни идентичности, стереотипи и конфликти.

Целта ни е да превърнем Балканското лятно училище по религии и обществен живот в лаборатория за практическо наблюдение и изследване на етнорелигиозните характеристики на общностите, населяващи Балканите и Европа, каза още доц. Шнитер. Идеята е включване на участниците в поредица от дейности, не само на пасивно обучение, а и на практическо учене чрез правене. Това ще промени формираните до този момент индивидуални нагласи по отношение на схващанията им за собствената и чуждата религиозна и етнична идентичност, смятат организаторите от ПУ „Пайсий Хилендарски“.

You may also like...