EVN предложи на Министерството на енергетиката промените в топлоснабдяването да влязат през идния сезон, а не сега

toplofikacia01Вместо сега, промените в Наредбата за топлоснабдяване, приета преди броени дни, да влязат в сила от следващия отоплителен сезон 2015/2016 година поискаха с писмо до Министерството на енергетиката от австрийската компания EVN.  „Ако новата наредба влезе в сила веднага, много клиенти биха били поставени в неравнопоставено положение, защото голяма част от справките за изравнителните фактури за отоплителен сезон 2014/2015 г. са изготвени по правилата, валидни преди 9 юни, “ е основният мотив на компанията.Обратно – ако това стане през новия отоплителен сезон, хората ще имат достатъчно време да се запознаят с промените и да реагират при необходимост. За каво, всъщност става дума? Това са промени, според които разликата между общия и индивидуалните водомери в една абонатна станция ще се разпределя между жилищата без или с неизправни уреди, непломбирани или неотчетени.

„Основно притеснение буди изискването за незабавно прилагане на промените, особено в начина на изчисление на количествата топла вода при разлики между общия водомер в абонатната станция (собственост на дружеството) и сумата от показанията на водомерите за топла вода в отделните апартаменти (собственост на клиентите)“, се казва в прессъобщение на EVN от днес. Топлофикационното дружество  приветства желанието на експертите на Министерството на енергетиката за развитие на нормативната уредба така, че да отразява реалностите в сектора. Но според неговите експерти, ако новата наредба бъде приложена незабавно, част от клиентите ще заплатят дължимите суми по изравнителни сметки според текстовете в Наредбата в сила до 09.06.2015 г, а останалите ще заплащат сумите по изравнителни фактури, определени по реда след 09.06.2015 г.

Топлофикационните дружества и топлинните счетоводители са изправени пред ситуацията да правят промени в своя изчислителен софтуер „в движение“, казват още от EVN и твърдят, че освен непредвидени допълнително време и разходи, това носи и риск от недоразумения и несъответствия в изчисленията. Не на последно място се посоча и липсата на време за провеждане на информационна кампания до клиентите.

You may also like...