В Казанлък забраниха чупенето на клони и брането на липов цвят

lipaОбщина Казанлък забрани чупенето на клони и брането на липов цвят на обществените места. Забраната се регламентира с нарочна заповед на кмета и се отнася до общинските озеленени площи, парковете, както и до дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства в града на розата. 

Целта е да се предотврати увреждането на дървесната растителност при безконтролното й бране, както и да се ограничи събирането на билки /липов цвят/ от райони, подложени на въздействието на автомобилния транспорт и антропогенната дейност в населените места, обясняват от местната администрация.

На нарушителите да бъдат налагани глоби от звено „Екоконтрол“ към Община Казанлък, пъдарите по населени места и служителите на РУП – Казанлък по реда, начина и в размери, определени в раздел V от Наредба № 2 на Общински съвет – Казанлък, постанови още заповедта.

You may also like...