Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Великобритания

globus_peroДействащата в момента между България и Обединеното кралство Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество е подписана през 1987-ма. Според експерти от МС, обаче, днес има коренно различна икономическа среда. Новата Спогодба, приета през седмицата от Кабинета, предлага цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави, която се очаква да допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество.

Сключването на Спогодбата ще стимулира инвестиционния климат между България и Великобритания и ще спомогне за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата – местни лица и на двете държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли.  Ще се предотврати и отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество.

Разрешенията, възприети в Спогодбата, са съобразени с българската договорна практика, която следва преимуществено модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Министърът на финансите е упълномощен да проведе преговори и да подпише Спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация.

You may also like...