Електронен изплащателен картон ще позволи пенсионерите да получават пенсиите си от всяка пощенска станция

pensionerОт месец април пенсионерите ще имат възможност да получават пенсиите си във всяка пощенска станция в страната, различна от тази по постоянния им или настоящ адрес. Това ще стане възможно с въвеждането на електронен картон, по който ще се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции. Новият ред се очаква да подобри обслужването на възрастните хора. Освен това, документите, издавани от общините за преценка на пенсионни права, ще могат да се изискват служебно от длъжностното лице по пенсионното осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ, ако не са представени от заявителите.

Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които правителството ще одобри на днешното си заседание. Кабинетът ще приеме изменения в общо седем нормативни акта, свързани с промените в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари.

Министерският съвет ще разгледа и промени в Закона за опазване на околната среда, които ще доведат до административни и финансови облекчения за малкия и средния бизнес. Измененията предвиждат да не се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер.

 

You may also like...