Правителството разглежда промените в Закона за здравното осигуряване

bolnica-VARNA6На  заседание днес правителството ще разгледа предлаганите от екипа на министър Петър Москов промени в Закона за здравното осигуряване. Тези предложения са основна част от визията на кабинета за реформа в сферата на здравеопазването – обусловени от необходимостта от създаване на правила за повишаване качеството на медицинското обслужване, на контрола върху медицинските дейности и по-рационално използване на средствата на Националната здравноосигурителна каса, съобщават от правителствения пресцентър.

Предлаганите промени връщат договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнението им. Това ще засили участието на съсловните организации при определяне на качествените критерии за извършване на медицинските дейности и проследяване на резултата от лечението.

Създава се правна регламентация за извършване на съвместни проверки от представители на държавата и съсловните организации за спазване на правилата за добра медицинска и добра фармацевтична практика, на утвърдените медицински стандарти и на Националния рамков договор. Освен това НЗОК се задължава да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги. Според предлаганите промени, договор с изпълнител на медицинска помощ ще може да се прекратява при констатирана системна неудовлетовореност от страна на пациентите или при системно нарушаване на изискванията за качество на медицинската помощ.

Пакетът от медицински услуги, който заплаща НЗОК, се разделя на основен и допълнителен. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще се регламентират с наредба на министъра на здравеопазването.

С предложените промени се предвижда от началото на 2016 г. да започне поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски, с 5 на сто годишно до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Като част от мерките за подобряване на събираемостта на здравноосигурителните приходи и повишаване на приходната част на бюджета на НЗОК, се предлага също лицата с прекъснати осигурителни права да ги възстановяват след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски.

На заседанието си кабинетът ще приеме решения за предоставяне на държавни имоти на няколко общини. Сред тях е и община Мизия. Теренът, който ще й бъде прехвърлен в собственост, е за изграждане на временно фургонно селище за хората, останали без дом след разрушителните наводнения през лятото на миналата година.

You may also like...