Как да помогнем на децата да развият пълния си потенциал – в книгата „Умни, но разсеяни“

Distracted Student in ClassroomНищо не е по-обезсърчаващо за един родител от това да гледа как неговото умно и талантливо дете ежедневно изпитва трудности в области, където другите деца се справят безпроблемно. Ако детето ви не може да следва правилата в училище, не успява да се концентрира, да контролира емоциите си или да потиска импулсите си, то вероятно попада именно в тази категория: умни, но разсеяни. За тях разказва и ни показва как да действаме, за да развием пълния им потенциал, книгата „Умни, но разсеяни“ (ИК Хермес) на специалистите по клинична училищна психология Пег Доусън и Ричард Гуеър.

Авторите на книгата –са с над 30-годишна практика. Освен че самите те са родители, през тях са минали много деца с подобни проблеми. Добрата новина е, че има начини да се подобрят изпълнителските умения на detetoдецата, ако се следват определени стъпки и препоръки. Важно обаче е първо да се установят силните и слабите страни на вашето дете, което лесно може да бъде направено от предоставения в книгата тест.

Умните, но разсеяни деца не съумяват да разкрият своите заложби и да реализират потенциала си, защото им липсват изпълнителски умения. Това може да се дължи на хиперактивност, дефицит на вниманието или аутизъм. Много често обаче става дума просто за деца, които са твърде разпилени и неорганизирани. За съжаление, това е все по-често срещано явление в днешния свят, в който информацията ни залива от всички страни.

Важен за възпитанието се оказва характерът на родителите. Понякога те проявяват същите слабости като детето, което затруднява възпитанието, или пък са неговата противоположност – тогава пък им е трудно да разберат трудностите, които детето им среща. И в двата случая е необходимо да се използват различни стратегии, съобразени с характера и OSAZNATOSTтемперамента на детето. Освен това трябва да се прецени доколко външните условия спомагат за задълбочаване на проблема и да се отстранят дразнителите.
Понякога с малко помощ детето може да постигне забележителни резултати.

Целта на настоящата книга е да предложи набор от техники и механизми, с които да помогнем на детето си да
подобри уменията си в редица области, разказват от Хермес. И предупреждават, че докато детето ви се рее в свои светове, домашните му остават ненаписани, стаята – разхвърляна, домашните задължения – занемарени.

Книгата е за деца от 3- до 13-годишна възраст. Авторите са предоставили информация какви умения е нормално да има детето съобразно възрастовата група.

You may also like...