Правителството заседава за първи път през 2015-та на Ивановден

milyoПравителството заседава за първи път през 2015-та на Ивановден. Ще се разгледат промени в 2 закона – за електронните съобщения и за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

В първия промените включват определяне на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушаване на регламента за роуминг услугите: от 400 хил. до 2 млн. лв. при нарушаване на задълженията за прилагане на максимални цени на едро за тези услуги, от 50 хил. до 2 млн. лв., когато нарушенията са по отношение цените на дребно, и от 10 хил. до 100 000 лв. за нарушения на задължения, свързани с информиране на потребителите за техните права при ползването им.
Измененията във втория закон са свързани с прецизиране на съществуващите разпоредби относно реда и условията за издаване на съответните документи за износ, внос и трансфер на химически вещества и техните прекурсори.

Очаква се утре кабинетът да предложи на Президента на Република България да издаде указ за удостояване с орден „Стара планина” на доц. Атанас Щерев за заслугите му в областта на репродуктивната медицина и развитието на модерното акушерство и гинекология. За председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ще бъде определен заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков, а за съпредседател от българска страна на междуправителствените комисии „България – Бавария” и „Бавария – Баден-Вюртенберг” – заместник-министърът на външните работи Румен Александров.

You may also like...