Религиозните празници през 2015-та, различни от православните

folkfest_plovdiv_2014_001Правителството определи дните на религиозните празници през 2015  година на вероизповеданията, различни от православното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 6 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам на 16, 17 и 18 юли и Курбан байрам на 23, 24 и 25 септември.
За религиозната общност на евреите празниците са на 4 април – Песах, 14 септември – Рош Ашана, 23 септември – Йом Кипур, и Сукот – на 28 септември.
Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари и Свети Вартананц на 12 февруари и ще отбележи Задушница на Възкресение Христово на 6 април, Възнесение Господне на 14 май и Задушница на Кръстовден на 14 септември.
Празничните и почивните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19-21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден имат на разположение четири съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.
Празници за Бахайската общност са 21 март – „Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), „Резван” на 21 април, Обявяване мисията на Баб на 24 май, Възнесението на Бахаулла на 29 май, Мъченическата смърт на Баб на 10 юли и Рождението на Бахаулла – на 14 ноември.
Обществото за Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима на 5 март, Рама Навами на 28 март, Нарасимха Чатурдаши на 2 май, Баларама Пурнима на 29 август, Кришна Джанмаштами на 5 септември и Ратха Ятра на 18 септември.
Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 2 юни Весак – ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни. Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 3 април и Конгресните дни на 24-26 юли, а Евангелските църкви – Деня на реформацията на 31 октомври.
Празниците на Будистката общност в България са на 4 май – Денят на Буда, 19 февруари – Нова година, 2 юли – Денят Дхарма, и 8 декември – Денят Бодхи.

снимка: архив, фолклорен фестивал Пловдив

Може да харесате още...