Книга набира средства за стипендиантска програма за иновации в образованието и науката

daskalov2014Във вторник, 16-ти декември, от 18-30 часа в Националния студентски дом, зала „Галерия“,   проф. Сергей Игнатов, д.н.  ще представи за първи път на български език книгата „Стейкхолдър мениджмънт във висшето образование, науката и иновациите“.  Средствата, набрани от продажба на тиража на академичното издание, ще бъдат инвестирани в учредяването на стипендиантска програма за иновации в образованието и науката. Целта е да бъдат подкрепени млади хора – ученици, студенти, докторанти, с академични и приложни проекти и инициативи, имащи потенциала да променят качествено българското образование и да насърчат младите хора да се занимават с наука.

В изданието, посветено на партньорството между заинтересованите страни от публичния, частния, граждански и академичен сектор, са анализирани някои от най-значимите начинания в сферата на образованието и науката. Сред тях се нарежда създаването на финансовия инструмент за интегрирани инвестиции Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Стратегията за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите в България. Представен е и иновационният проект за развитие на връзките между бизнеса и висшето образование „Софийско бизнес училище““, чрез който е демонстрирано приложението на най-новите международни стандарти за управление на отношенията със заинтересованите страни в реална проектна среда (съгласно PMBOK® 5th Edition).

Авторът Христиан Даскалов е експерт по икономически политики към Brain Workshop. С богат опит в управлението на екипи и проекти в академичния и обществен сектор, натрупан в периода 2005-2014г. като основател и ръководител на граждански организации и мрежи за партньорство. Главен секретар на Националното представителство на студентските съвети в Република България в периода 2012-2013г. и и координатор на работните групи по учебна и научна дейност и развитие на проекти. С награда за принос в развитието на националните студентски политики от националния приз „Студент на годината 2014“.

Книгата е пилотна инициативата на Националния център за изследване на образованието и младежта – съвместен проект на Националното представителство на студентските съвети в Република България, Националния студентски дом, Лабораторията по математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Военно Издателство.

 

You may also like...