Изолатори опазват лешоядите в района на Сливен

EVN_izolatori_1Иизолации по въздушен 20-киловолтов електропровод в района на местността „Каракютюк“ до Сливен монтираха в защита на лешоядите от района специалисти от EVN.  Изолаторите, необходими за обезопасяването на 6 желязо-решетъчни електрически стълба, бяха предоставени от „Зелени Балкани“. Още 6 осигуриха от електроразпределителното дружество. Така всички  14 стълба, идентифицирани като опасни за птиците, бяха обезопасени с новите изолиращи съоръжения.

Монтираният тип изолатори са ново техническо решение и се използват за първи път в България. Те са тип „MST-дистанционери“, които предотвратяват контакта между крилете на птиците и електропроводниците. По този начин от една страна се предпазва животът на птиците, а от друга не възникват аварии по мрежата. Новият тип изолатори вече се използват успешно в някои европейски страни.

Обезопасената електроразпределителна линия се намира на територията на природен парк „Сините камъни“
край Сливен и минава непосредствено до волиерата за адаптация на белоглави лешояди, поддържана по
проект „Завръщане на лешоядите в България”. За да се следва такъв труден и пресечен терен, се
използват специални желязо-решетъчни стълбове.

През зимата на 2013-та EVN България монтира върху стълбовете друг вид предпазни съоръжения – т. нар. „бодливки“, чиято цел е да не позволяват на птиците да кацат на желязо-решетъчните стълбове. С цел допълнителни мерки за опазване на птиците се монтираха и новите MST-дистанционери.

Такива устройства ще се използват и по проекта “Живот за царския орел” в общините Елхово, Тополовград, Харманли. Неговата цел е да се намали смъртността при царския орел (Aquila heliaca), причинявана от сблъсък с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“.

 

You may also like...