Започва Четвърти национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“

dobromir_tonevЗапочва Четвъртият национален конкурс за Поезия „Добромир Тонев“ за автори до 45-годишна възраст. Конкурсът е анонимен, а темата – свободна. Всеки може да представи от едно до три стихотворения.  Желаещите да участват трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 октомври 2014 г. включително, на адрес: Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1. Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.  Подробностите:

Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа съответно:
• стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;
• по-малък ненадписан запечатан плик с личните данни на съответния участник: трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография, както и заглавията на стихотворенията, с които участва. Ако някои от творбите са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.

Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси. Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително трябва да бъдат написани на компютър или поне на пишеща машина.

Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие, съобщават организаторите, сред които са Община Пловдив, Дружество на писателите – Пловдив, Поетическа академия „Добромир Тонев“ със съдействието на ИК „Хермес“, ПУ „П. Хилендарски“.

Ще бъдат раздадени следните награди от Община Пловдив:
•Първа награда – 400 лв.; •Втора награда – 250 лв.; •Трета награда – 150 лв.
• Награда за поет студент. Тя се отпуска от Филологически факултет на ПУ „П. Хилендарски“ и е в размер на 100 лв. плюс грамота. Връчва се от Декана на факултета.

Предвидени са и три специални награди за творба, посветена на Д. Тонев: •Парична награда от 300 лв.; •Ваучер от 100 лв. за екскурзия по избор; •Вечеря и нощувка за двама в пловдивски хотел.

Награждаването ще се състои на датата на рождението на Добромир Тонев – 15 октомври, от 18:30 ч., на официална церемония в книжарница „Хермес Централ.“

Ръкописи не се връщат.

Успех на участниците!

You may also like...