Детските лагери – масово без спасители, алармират от Южен плаж – Слънчев бряг

more_001Групите с деца и ученици, които посещават пясъчната ивица, масово идват без придружаващ спасител и медицинско лице,  съобщи Концесионерът на Южен плаж – Слънчев бряг и припомни, че това е грубо нарушение на Правилника за детските и ученически лагери у нас. Практиката се случва както при чуждите, така и при българските групи, макар че всички ръководители са запознати предварително с правилата.

Съгласно Наредбата за летния детски туризъм организаторите, които водят децата на ивицата, са абсолютно длъжни да осигурят воден спасител и лекар с тях. За да избегнат тези изисквания, възпитателите се опитват да заблудят старшия спасител на плажа, че в случая не ставало въпрос за лагерници, а за деца, които били в роднинска връзка с водещите ги там.  „Лагерниците трябва да са под постоянно наблюдение от спасителя на групата. В повечето случаи такъв обаче липсва“, оплаква се управителят на плажа Кирил Спасов. Безопасността на децата е оставена единствено в ръцете на възпитателите, които поемат огромен риск. Те не са правоспособни спасители, не умеят да плуват добре и при инцидент не знаят как да реагират.

Спасов уточни, че назначените от концесионера спасители отговарят за всички летовници на плажа. Но при групи с лагерници, е невъзможно спасителят да остави поста си и да наблюдава единствено децата във водата.

Според нормативните актове, които регулират детския туризъм у нас, спасителят на групата заедно със старшия спасител на плажа трябва да определят с въжета и зона за плажуване за по-голяма сигурност. Масова практика на организаторите е да настанят на пясъка децата, без предварително да са поставили ограничителни въжета. „Настаняват се без определени места за плажуване, влизат във водата заедно, а не по групи, не изпълняват нарежданията на водно- спасителната служба”, разказа Спасов.

Съгласно Наредбата влизането във водата трябва да става по групи и то не по-големи от 20-25 души. Групите трябва да се редуват при влизането в морето. Ръководителите трябва да влизат лично във водата с децата, като ги броят преди и след къпането и да не допускат никакви действия, криещи опасност за живота и здравето им.

You may also like...