Още ден за участие в онлайн допитването за българското образование; F2F TV призовава: участвайте!

u4enici7Имате още два дни -днес и утре, 20 юни, за да вземете участие в онлайн общественото допитване за българското образование. То се организира на сайта на МОН и е под формата на анкета с няколко възможни отговора.  Но има и полета, в които може да развихрите въображението си и да кажете на експертите в родната ни просвета какво мислите за безкрайните им експерименти с програмите, учебниците, наказанията на децата ни и изобщо – всичко, което ви е възмущавало напоследък. И така – ето тук може да попълните вашите отговори и да дадете мнение. 

След обобщаване на мненията, на страницата на МОН ще бъдат публикувани както безспорните, така и все още спорните теми, за да се търси по тях обществено приемливото решение, ангажират се от ведомството. След второто допитване отново ще има обобщаване на мненията, като най-консенсусните ще бъдат включени в проекта за нов закон.

Екипът на Министерството се надява на широко обществено участие и много мнения и предложения не само по поставените въпроси, но и по други теми, свързани с училищното образование.

За целите на обществената дискусия е създадена и нарочна пощенска кутия zakon@mon.bg, на която всеки може да споделя мнения и препоръки, както и да поставя въпроси за обсъждане.

F2F TV ви подканва да се възползвате! Защото мачкането на децата ни от образователната ни система трябва да спре веднъж завинаги!

You may also like...