Държавна агенция за бежанците се увеличава с 10 служители

schupen_prozorec_lampa Държавна агенция за бежанците се увеличава с 10 служители. Те ще извършват дейности по изхранването на бежанците в приемателните центрове в кварталите „Враждебна” и „Военна рампа” в София, в Харманли, в селата Пъстрогор, Ковачевци и Баня. За увеличаване на персонала са одобрени допълнителни  105 хил. лв., които с одобрение на Правителството се превеждат по бюджета на МВР за 2014 година. 

С друго постановление по бюджета на същото ведомство е осигурен допълнителен трансфер в размер на 5 305 072 лв. за изпълнение на годишните програми за 2012-та и 2013 година на Европейския бежански фонд (ЕБФ). Националното съфинансиране за дейностите по програмите е 3 123 964 млн. лв. и е предвидено в централния бюджет. Останалите ще бъдат възстановени по централния бюджет от полученото външно финансиране от ЕБФ, каквато е предвидената процедура по Закона за публичните финанси, обясниха от пресцентъра на Кабинета.

Според приетия План за изпълнение на допълнителни мерки в периода до края на годината за повишаване готовността за реагиране при засилен миграционен натиск по границите на България –  ще се довърши изграждането на оградата по най-чувствителните участъци по българо-турската граница, ще продължи специализираната операция на МВР за усилено наблюдение и контрол в същия район, ще се разшири капацитетът на дирекция „Миграция” – МВР и ДАБ за настаняване на чужденци, ще се подобрят условията за живот и сигурност в местата за задържане на ГД „Гранична полиция” и в местата за настаняване на чужди граждани.

 

 

 

You may also like...