С резерв от 100 млн. лв. в идните 3 години великденските и коледните добавки към пенсиите – гарантирани

pensionerЗаделянето на резерв за социални мерки в размер на 100 млн. лв. ще обезпечи допълнителни великденски и коледни добавки към пенсиите в следващите 3 години. Това предвижда  средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година, приета от МС днес.  Пенсиите ще продължат да се осъвременяват чрез прилагането на „швейцарското правило”.  Вноските за социално и здравно осигуряване няма да се вдигат.  Размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица се предвижда да бъде съответно 2600 лв. за 2015 г., 2800 лв. за 2016 г. и 3000 лв. за 2017 г.  Ще продължи действието и на европрограмата „Гаранция за младежта” и съответно подпомагане наемането на младежи, завършили наскоро университет и без практически опит.

В периода 2015-2017 г. средствата от ЕС ще продължат да подкрепят развитието на ключови национални политики. За тяхното реализиране от съществено значение е оптималното усвояване на европейските средства, за да се финансират програми от сектори с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите, конкурентоспособността и публичната инфраструктура.

Средносрочната бюджетна прогноза предвижда намаляваю бюджетен дефицит до 0,9% през 2017.  С одобряването на средносрочната бюджетна прогноза приключва първият етап от бюджетната процедура за 2015 г., чиято основна задача е да създаде добра организация и необходимата координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза и на проекта на държавния бюджет за 2015 г.

Толкова от инфото с приетата прогноза. Субективно накрая да попитаме – дотам ли стигнахме? Да се радваме, че в следващите 3 години ще са осигурени поне великденските и коледните добавки към пенсиите на родителите ни…

 

You may also like...