Варненският свободен университет – за кандидатстудентската си кампания

VSU С 21 бакалавърски и 64 магистърски програми стартира канидатстудентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.  Сред новите бакалавърски специалности, които университетът предлага за учебната 2014/2015 година са „Психология и консултиране“, „Публична администрация и мениджмънт” с профили: „Съдебна администрация“ и „Административен мениджмънт“, „Международно право“, „Експедиционен туризъм“, „Кинезитерапия“, „Сценични изкуства мениджмънт и продуцентство“ и др. Обучението се води в сътрудничество с партньорски организации от индустрията и другите отрасли на икономиката. В него се въвеждат нови методи и технологии, в отговор на философията за отговорно партньорство със студентите.

В широкия набор от нови магистърски програми са включени такива като „Международна политика и сигурност“, „Психология на оперативно-издирвателната дейност“, „Мениджмънт и логистика в туристическия бизнес“, „Предприемачество, иновации, финанси“, „Корабен брокераж“, „Риск мениджмънт в публичния сектор“, „Строителен инженеринг“, „Компютърни игри и анимация“, „Киберсигурност“, „Интериорен дизайн“, „Фотография“ и др.

Тези новости се изразяват с разширяването на географския обхват на Варненския свободен университет чрез партньорски договори с чуждестранни университети от Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, Китай и Израел и съвместни проекти с тях, което е изражение на ориентацията на висшето училище към едно глобално присъствие на образователния пазар. Връзката с бизнеса също е част от стъпките, които университетът прави в тази посока. Доказателство за това са договори със световни лидери като „Фолксваген“, „Байер“, „Пепси“ и други големи компании, с помощта на които се развива един нов профил на практически умения у студентите.

Едно друго измерение на академичния продукт на Варненския свободен университет е присъствието на „голямото знание“ в университета. За последните няколко години гости на Варненския свободен университет са били световни учени от Япония, Съединените щати, Израел, Италия, с които студентите имат възможност да работят в рамките на палитрата от Майсторски класове, станали една от визитните картички на Варненския свободен университет.

Кампанията за прием на студенти във Варненския свободен университет стартира още в края на януари. Подаването на документи и провеждането на конкурсни изпити е по график, публикуван на сайта на висшето училище, а първите записвания след класиране на новите студенти вече са факт. Кандидатите трябва да представят диплома за завършено средно или висше образование и по желание – сертификат за чужд език и/или компютърни умения за определяне нивото им на компетентност.

Приемните изпити са по избор: есе на общозначима тема, участие в он-лайн конкурси, общ технически или природонаучен тест, изпит по чужд език или събеседване с комисия в зависимост от избраната специалност, оценки от матури или положени изпити в други университети.

Може да харесате още...