БГ Фарма: Промяна в тарифа към лекарствения закон ще удари пряко пациентите

koridor_ leka_aparatПредвижда се сериозно увеличаване на административната и финансовата тежест върху производителите на лекарства в България. Това неминуемо ще повиши крайните цени на лекарствата, които хората купуват от аптеките. За това алармира в нарочно прессъобщение Българската Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА). В него се изразява категорично несъгласие с проекта за  за Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.

Според тях, подготвяната промяна в правилата е в ущърб на пациентите и на българското здравеопазване. Намираме абксолютно противоречие между изразяваното намерение на правителството да създава благоприятна среда за стопанска дейност в страната и реалните административни действия на кабинета, поне що се отнася до лекарствената политика – заявяват от Асоциацията. Според тях, при поставяне на  производителите пред ситуация на значително увеличаване на таксите, събирани по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,  в крайна сметка ще ограничи достъпа до масови лекарства на огромни групи от българското население.

Според проекта за Тарифа се очаква увеличение на тарифата за регистрация на нов лекарствен продукт (генерична апликация) от 7500 на 8000 лв.; както и  за регистрация на нов лекарствен продукт с хибридно досие от 15 000лв на 19 000 лв.. За годишно поддържане на РУ на лекарствен продукт се предлага такса от 1000 лв. вместо досегашна – 250 лв. Увеличават  се още таксите за регистрация по всички процедури; за издаване на CPP от 50 лв. става на 150 лв., а за оценка на документация за разрешаване на клинични изпитвания таксите са почти двойни. И още, и още.

Производителите на лекарства в България твърдят, че не са получили никаква възможност за участие при изготвянето на този проект за Тарифа, нито пък е потърсено тяхното мнение по която и да било промяна, заложена в него. Те настояват заложените увеличения на таксите да отпаднат, за да не се нанасят допълнителни удари върху хиляди затруднени материално пациенти.

Може да харесате още...